Korona Otomatik Sıcaklık Ölçer

“Bu projemizde korona virüsün en belirgin belirtilerinden biri olan sıcaklık faktörünü en hızlı ve kolay şekilde ölçümünün yapılabilmesi için otomatik sıcaklık ölçer yapıcağız  ”

Youtube kanalıma BAKMAK istersenız
Projemiz için gerekli malzemeler 

1.   Arduino Uno
2.   MLX90614 (Kızılötesi Sıcaklık Sensörü)
3.   Buzzer
4.  128*64 Oled Ekran 
5.   Breadboard
6.   Jumper Kabloları

7.   Yeşil ve Kırmızı Led

8.   150 Om 2 direnç 

Devre Şeması

Arduino uno dışında farklı bir işlemci ile bu projeyi yapmak istersniz SCL ve SDA pinlerine dikkat edin  !!!

Kodlar

Kodları çalıştırmadan önce kütüphanelerin arduinonu proğramıznızda yüklü olduğundan emin olun 

                  // www.projeadam.com  

#include <Adafruit_GFX.h> //Adafruit kutuphanelerini eklemeyi unutmayın 
#include <Adafruit_SSD1306.h> //Adafruit kutuphanelerini eklemeyi unutmayın 
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h> //Adafruit kutuphanelerini eklemeyi unutmayın 

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED 128 piksel genisliğinde
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED 64 piksel yüksekliginde
#define OLED_RESET    -1 

#define buzzer = 6;
#define kırmızıLed =7;
#define yesilıLed =8;

int uzaklikdegeri = 5; // 5 cm 


const int trigPin = 11; // 11 numarali pin
const int echoPin = 10; // 10 numarali pin

long sure;
int uzaklik;  //uzaklik
float sicaklik_degeri = 0;

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); //Declaring the display name (display)
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();

const byte averageFactor = 500;
float x = 0;
void setup() {
  
Serial.begin(9600); //Seri Haberleşmeyi başlattık
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT); // trigPin çıkış olarak tanımladık
pinMode(echoPin, INPUT); // echoPin giriş olarak tanımladık

mlx.begin(); //Sıcaklık sensorumuzu baslattık 

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Oled başlattık

display.clearDisplay();
display.display();
}

void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
// gelen süreyi bu formülle cm cinsine cevirdik  
uzaklik= sure*0.034/2; 
//Arduinonuzun Seri portundan gelen uzaklik verilerini okuyabilirsiniz 

Serial.print("UZAKLIK: "); 
Serial.println(uzaklik);


if(uzaklik <= uzaklikdegeri)
    {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(6,LOW);
  sicaklik_degeri = mlx.readObjectTempC(); 
  
  if(sicaklik_degeri >= 30)
  {
  digitalWrite(7,HIGH);
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);                    
  display.setTextColor(WHITE);             
  display.setCursor(5,0);                
  display.println("-SICAKLIK-");
  display.setTextSize(4);
  display.setCursor(20,25);
  display.println(sicaklik_degeri,1); //santigrad derece olarak ayarladik 
  display.display(); 
  delay (3000);
  digitalWrite(7,LOW);
    }
    else{}
      
  if(sicaklik_degeri < 30)
  {
  digitalWrite(8,HIGH);
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);                    
  display.setTextColor(WHITE);             
  display.setCursor(5,0);                
  display.println("-SICAKLIK-");
  display.setTextSize(4);
  display.setCursor(20,25);
  display.println(sicaklik_degeri,1); //santigrad derece olarak ayarladik 
  display.display(); 
  delay (3000);
  digitalWrite(8,LOW);
    }
    else{}

    }
    else
    {
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);                    
  display.setTextColor(WHITE);             
  display.setCursor(5,0);                
  display.println("-SICAKLIK-");
  display.setTextSize(2);                    
  display.setTextSize(1);                    
  display.setTextColor(WHITE);             
  display.setCursor(0,53);                
  display.println("> www.projeadam.com <");
  display.display();
    }
}

 

Diger Ilginç Projelerimiz için Tıklayın